حجت الاسلام حدادپور، نویسنده مستند داستانی کف خیابون - حیفا - تب مژگان - حجره پریا و ...

معرفی کتاب ها

معرفی اجمالی کتب حجت الاسلام حدادپور جهرمی


مرکز نشر آثار حجت الاسلام حدادپور جهرمی - کف خیابون 1

کف خیابون 1

ناشر کتاب : ناشر موُلف

مرکز نشر آثار حجت الاسلام حدادپور جهرمی - تب مژگان

تب مژگان

ناشر کتاب : ناشر موُلف

مرکز نشر آثار حجت الاسلام حدادپور جهرمی - حجره پریا

حجره پریا

ناشر کتاب : ناشر موُلف

مرکز نشر آثار حجت الاسلام حدادپور جهرمی - همه نوکرها

همه نوکرها

ناشر کتاب : نشر معارف

مرکز نشر آثار حجت الاسلام حدادپور جهرمی - شرح خطبه امام حسین (ع) در منا

شرح خطبه امام حسین (ع) در منا

ناشر کتاب : نشر معارف

مرکز نشر آثار حجت الاسلام حدادپور جهرمی - چرا شیعه هستم؟

چرا شیعه هستم؟

ناشر کتاب : ناشر موُلف

مرکز نشر آثار حجت الاسلام حدادپور جهرمی - چرا سنی نیستم؟

چرا سنی نیستم؟

ناشر کتاب : ناشر موُلف

مرکز نشر آثار حجت الاسلام حدادپور جهرمی - حیفا

حیفا

ناشر کتاب : نشر معارف

مرکز نشر آثار حجت الاسلام حدادپور جهرمی - ما قبل الشهاده (دوجلد)

ما قبل الشهاده (دوجلد)

ناشر کتاب : ناشر موُلف

مرکز نشر آثار حجت الاسلام حدادپور جهرمی - دفترچه نیم سوخته یک تکفیری

دفترچه نیم سوخته یک تکفیری

ناشر کتاب : نشر معارف

مرکز نشر آثار حجت الاسلام حدادپور جهرمی - مستند  * نَه *

مستند * نَه *

ناشر کتاب : ناشر موُلف

مرکز نشر آثار حجت الاسلام حدادپور جهرمی - گناه شناسی

گناه شناسی

ناشر کتاب : ناشر مؤلف

مرکز نشر آثار حجت الاسلام حدادپور جهرمی - کف خیابون 1
کف خیابون 1
تعداد صفحات : 308
30,000
+
-
مرکز نشر آثار حجت الاسلام حدادپور جهرمی - تب مژگان
تب مژگان
تعداد صفحات : 223
18,000
+
-
مرکز نشر آثار حجت الاسلام حدادپور جهرمی - حجره پریا
حجره پریا
تعداد صفحات : 256
24,000
+
-
مرکز نشر آثار حجت الاسلام حدادپور جهرمی - همه نوکرها
همه نوکرها
تعداد صفحات : 163
8,500
+
-
مرکز نشر آثار حجت الاسلام حدادپور جهرمی - شرح خطبه امام حسین (ع) در منا
شرح خطبه امام حسین (ع) در منا
تعداد صفحات : 175
8,000
+
-
مرکز نشر آثار حجت الاسلام حدادپور جهرمی - چرا شیعه هستم؟
چرا شیعه هستم؟
تعداد صفحات : 168
15,000
+
-
مرکز نشر آثار حجت الاسلام حدادپور جهرمی - چرا سنی نیستم؟
چرا سنی نیستم؟
تعداد صفحات : 194
13,000
+
-
مرکز نشر آثار حجت الاسلام حدادپور جهرمی - حیفا
حیفا
تعداد صفحات : 187
15,000
+
-
مرکز نشر آثار حجت الاسلام حدادپور جهرمی - ما قبل الشهاده (دوجلد)
ما قبل الشهاده (دوجلد)
تعداد صفحات : 1230
70,000
ناموجود
مرکز نشر آثار حجت الاسلام حدادپور جهرمی - دفترچه نیم سوخته یک تکفیری
دفترچه نیم سوخته یک تکفیری
تعداد صفحات : 104
15,000
+
-
مرکز نشر آثار حجت الاسلام حدادپور جهرمی - مستند  * نَه *
مستند * نَه *
تعداد صفحات : 376
32,000
+
-
مرکز نشر آثار حجت الاسلام حدادپور جهرمی - گناه شناسی
گناه شناسی
تعداد صفحات : 475
30,000
+
-

اطلاعات خریدار

فرم اطلاعات لازم پستی و ارتباطی